Redaktorlar

Baş redaktor

Əlövsət Quliyev

AMEA MÜ., prof.

Məhsul katib

Könül Qafarbəyli

b.e.f.d., dos.

Meliorasiya

Mustafa Mustafayev

a.e.d., dos.

Redaksiya heyəti

Nadir Nadirov

t.f.d., dos.

Leyla Cəlilova

a.e.f.d., dos.

Yuri Majayski

a.e.d., prof., Rusiyanın əməkdar elm xadimi, Federal Dövlət Büdcə Elmi Təşkilatı A. N. Kostyakov adına VNİİGiM-in Meşçerski filialı, Ryazan, Rusiya

Torpaqşünaslıq

Məhərrəm Babayev

Akademik

Redaksiya heyəti

Vilayət Həsənov

a.e.d., prof.

Nailə Orucova

a.e.d., dos.

Sultan Hüseynova

a.e.f.d., dos.

Əli Cəfərov

a.e.f.d., dos.

Vyaçeslav Samonin

t.e.d., prof., Sankt-Peterburq Dövlət Texniki Universiteti, Sankt-Peterburq, Rusiya

Vladimir Androxanov

b.e.d., Federal Dövlət Büdcə Elmi Təşkilatı Rusiya Elmlər Akademiyası Sibir Bölməsinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, Novosibirsk, Rusiya

Ekologiya

Sara Məmmədova

b.e.d., prof.

Redaksiya heyəti

Fəqan Əliyev

t.e.d., prof

Məmmədli Sevil

b.e.d., dos.

Nəzakət Ismayılova

b.e.f.d., dos.

Pirverdi Səmədov

a.e.f.d., dos.

Ridvan Kizilkaya

prof. dr., Ondokuz Mayıs Universiteti, Kənd təsərrüfatı fakültəsi, Torpaqşünaslıq kafedrası, Samsun, Türkiyə

Zafarjon Jabbarov

b.e.d., prof., Mirzo Ulugbek adına Özbəkistan Milli Universitetinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya kafedrası, Daşkənd, Özbəkistan

Aqrokimya

Məmməd Məmmədov

a.e.d., dos.

Redaksiya heyəti

Əminə Axundova

a.e.f.d. dos.

Mirvari Məmmədova

a.e.f.d. dos.

Sevda Talıbova

a.e.f.d. dos.

Kəmalə Dəmirova

a.e.f.d. dos.

Şodi Xolikulov

a.e.d., prof., Şərof Rəşidov adına Səmərqənd Dövlət Universitetinin Torpaqşünaslıq və aqrotexnologiya kafedrası, Səmərqənd, Özbəkistan

Mövcud nəşrlər